Palvelut

Tarjoamme ammattimaisia isännöinti- ja taloushallintopalveluja kaiken kokoisille taloyhtiöille erityisesti Etelä-Pohjanmaan alueella, mutta myös muualla Suomessa. Huolehdimme kokonaisvaltaisesti taloyhtiöiden hallinnosta ja taloudesta hyödyntäen alan parhaita ohjelmistoja. Näin pystymme tarjoamaan läpinäkyvää palvelua ja antamaan asiakkaille mahdollisuuden asioida joustavasti valitsemallaan tavalla. Toimintamme kulmakivinä ovat laadukas, kustannustehokas ja asiakaslähtöinen palvelu.

Teemme sitä, mihin olemme erikoistuneet. Muissa erityisosaamista vaativissa tehtävissä käännymme kattavien verkostojemme puoleen ja autamme asiakkaitamme valitsemaan heille parhaiten sopivat palveluntarjoajat, oli kyseessä sitten kiinteistöhuolto tai muut erikoispalvelut.

Ota yhteyttä, niin rakennetaan juuri teidän taloyhtiönne tarpeisiin sopiva palvelupaketti.

Isännöinnin tehtävät

Isännöinnin tehtävät voidaan jakaa karkeasti kolmeen osa-alueeseen: hallinnollisiin tehtäviin, taloushallinnon palveluihin sekä kiinteistön ylläpitoon ja kunnossapitoon liittyviin tehtäviin. Isännöinti ja taloushallinto ovat olennainen osa taloyhtiöelämää. Toiset taloyhtiöt ovat erittäin omatoimisia, kun taas toisissa halutaan ulkoistaa useampia tehtäviä. Omatoimisissa taloyhtiöissä joku osakkaista saattaa toimia isännöitsijänä, tai hallitus haluaa muutoin säilyttää itsellään suurimman osan tehtävistä. Tällöin vastuu esimerkiksi kokousten valmisteluista, viranomaisilmoituksista ja isännöitsijätodistuksen laadinnasta on taloyhtiön hallituksella itsellään. Palvelupaketti kootaan aina asiakkaan tarpeen mukaan. 

Hallinnolliset tehtävät

 • Strategian toimeenpano: Toimeenpanemme hyväksytyn strategian, raportoimme ja valvomme sen toteutumista.
 • Kokoukset: Valmistelemme kokoukset ja toimitamme kokouskutsut.
 • Viestintä: Lähetämme hallintoon liittyvät osakas- ja asukastiedotteet sekä viestimme äkillisissä poikkeustilanteissa.
 • Sopimusasiat: Valvomme sopimusten noudattamista.
 • Tietosuoja ja turvallisuus: Täytämme tietosuojavelvoitteet, järjestämme lukitusturvallisuuden ja avainhallinnan sekä huolehdimme vakuutusyhtiöille tehtävistä ilmoituksista.
 • Ilmoitusvelvollisuudet: Laadimme ja jätämme kaupparekisteri-ilmoitukset, huolehdimme tietosuoja-asetuksen ja -lain mukaisista tehtävistä sekä teemme tulorekisteriin tarvittavat ilmoitukset.
 • Muut hallinnolliset tehtävät: Huolehdimme asiakirjojen arkistoinnista ja arvopaperien säilyttämisestä, lunastusmenettelyistä, panttikirjoista sekä seuraamme kunnallisia ja alueellisia ilmoituksia.

Taloushallinnon tehtävät

 • Taloussuunnittelu: Laadimme talousarvion, määritämme vastikkeet, seuraamme talousarvion toteutumista ja raportoimme hallitukselle. Huolehdimme taloyhtiön maksuvalmiudesta ja kassavarojen riittävyydestä sekä siitä, ettei taloyhtiölle synny verotettavaa tuloa.
 • Rahaliikenne: Hyväksymme ja maksamme laskut, laskutamme vastikkeet, vuokrat ja käyttökorvaukset, järjestämme maksuliikenteen, määritämme pääomavastikkeet, laskutamme kulutuslukemat ja erikseen sovitut käyttökorvaukset sekä laskemme ja tilitämme arvonlisäverot.
 • Kirjanpito ja tilinpäätös: Hoidamme kirjanpidon, laadimme tilinpäätösehdotuksen ja tilinpäätöksen, teemme välitilinpäätöksen, järjestämme tilintarkastuksen ja/tai toiminnantarkastuksen, laadimme ja toimitamme viranomaisille tehtävät ilmoitukset sekä veroilmoituksen ja mahdolliset muutoksenhaut.

Kiinteistön ylläpito ja kunnossapito

 • Ylläpitotaso ja huoltokirja: Määritämme ylläpidon laadullisen tavoitetason yhteistyössä hallituksen kanssa ja huolehdimme huoltokirjan päivittämisestä.
 • Kiinteistönhoito: Järjestämme kiinteistönhoidon, erikoislaitehuollot ja kulutustavoitteiden seurannan.
 • Kunnossapito: Ehdotamme suositeltuja tarkastuksia ja katselmuksia rakennusten iän perusteella ja edistämme sovittuja korjauksia yhdessä hallituksen kanssa.
 • Huoneistojen kunnossapito: Hoidamme yhtiön vastuulla olevat vahinkotapahtumat ja säilytämme osakkaiden remontti-ilmoitukset.

Korjaus- ja perusparannushankkeet

Korjaushanke etenee tarveselvityksestä hankesuunnittelun ja teknisen suunnittelun kautta kilpailutukseen ja toteutukseen. Tämä poikkeaa taloyhtiön normaalista hallinnosta, joten ennen hankkeen aloittamista sovitaan projektin tehtävänjaosta, rooleista, vastuualueista ja veloituksista. On taloyhtiön edun mukaista käyttää projektinjohtajana ulkopuolista asiantuntijaa, jolla on riittävä rakennuttamisosaaminen.

Isännöinnille kuuluvat tehtävät korjaus- ja perusparannushankkeissa:

 • Hankkeen hallinta: Tiedotamme hankkeen aloittamisesta, järjestämme hallinnollisen organisoinnin ja arkistoimme asiakirjat.
 • Esiselvitykset ja tavoitteet: Osallistumme tavoitteiden asettamiseen ja hankesuunnitteluun.
 • Urakkakilpailu ja sopimukset: Osallistumme urakkaneuvotteluihin ja sopimusten tekemiseen.
 • Toteutus ja valvonta: Hoidamme maksuerät ja osallistumme työmaakokouksiin ja katselmuksiin.
 • Urakan vastaanotto ja takuu: Dokumentoimme takuuajan ongelmat ja huolehdimme takuutarkastuksista.

Erityistehtävät ja erillislaskutukset

Suurin osa isännöintitehtävistä sisältyy kiinteään korvaukseen, joitakin tehtäviä voidaan laskuttaa erikseen. Näitä ovat esimerkiksi isännöitsijän todistukset (tilaaja vastaa), strategian laadinta, kokousosallistumiset, viestintäsuunnitelman laatiminen, suurten hankkeiden rahoituksen suunnittelu, pitkäaikaiset taloussuunnitelmat tai vakuutus- ja vahinkotapahtumien käsittely.

Jätä tarjouspyyntö

Jäikö jokin asia vielä askarruttamaan? Vastaamme kysymyksiin mielellämme. Soita Maunolle 045 2617 525 tai lähetä vaikka Whatsapp-viesti. Tavoitat meidät helposti ja voit itse valita mieleisesi asiointitavan. Alla olevalla tarjouspyyntölomakkeella voit tilata tarjouksen sähköpostitse, postitse tai noudolla. Tarjouspyynnön tekeminen ei sido taloyhtiötäsi mihinkään.

Taloyhtiön nimi
Taloyhtiön osoite
Minkälainen kohde on ja mitä tarjoukseen tulisi sisällyttää?
Lisätietojen antajan nimi
Joko sähköpostiosoite, postiosoite tai tarvittaessa molemmat.
Scroll to Top