Vika- tai häiriöilmoitus

Lomakkeella voit ilmoittaa sellaisista häiriöistä, korjaustarpeista ja vioista, jotka eivät ole kiireellisiä. Mikäli vika on kiireellisesti hoidettava, otathan yhteyttä suoraa kiinteistönhuoltoon tai esimerkiksi putkiliikkeeseen.

Kuvaa tarkasti ja selkeästi vikaa tai häiriötä.
Jos vika sijaitsee huoneistossa, saako huoneistoon tulla yleisavaimella ongelman korjaamiseksi?
Scroll to Top